მთავარი

პუნდა კიტი

პუნდა КИТ უნივერსალური საინჟინრო სისტემაა პუნდას რიგელის საფუძველზე. ეს სისტემა შესაძლებელია გამოყენებული იქნეს ნებისმიერი ტიპის საინჟინრო  ამოცანის გადასაწყვეტად (ხიდის საყრდენი ბურჯები და მალები, გვირაბები, ქარისგან დამცავი მოწყობილობები  მრავალსართულიანი მშენებლობის დროს, კედლების ერთმხრივი ბეტონირების დროს ).  „პუნდა  КИТ“ - ეს არის ინდივიდუალური პროექტების რაციონალური გადაწყვეტის საშუალება.