ჩვენი უპირატესობები

"მონოლით პროექტთან" თანამშრომლობა – თქვენ გაძლევთ შესაძლებლობას შეაფასოთ უპირატესობები, რომლებიც განპირობებულია კომპლექსური მომსახურეობის გაწევით. სხვადასხვა დანიშნულების მონოლითურ მშენებლობასთან დაკავშირებული ნებისმიერი სირთულის ინჟინრული ამოცანის გადაწყვეტა  დამყარებულია თანამედროვე, საიმედო და ხარისხიანი საყალიბე სისტემების გამოყენებაზე. აგრეთვე, ჩვენ გთავაზობთ მომსახურეობის ფართო სპექტრს, რომელიც უზრუნველყოფს საყალიბე მოწყობილობების ოპტიმალურ გამოყენებას:

• პროექტის შემუშავება – ოპტიმალური და ეკონომიური ყალიბების შერჩევა დამკვეთის მიზნებიდან გამომდინარე;

• ნებისმიერი დანიშნულების არასტანდარტული ყალიბების დაპროექტება და წარმოება; 

• ყალიბების განლაგების ოპტიმალური სქემების დაპროექტება; 

• შეფ-მონტაჟი და არასტანდარტული ობიექტების ინჟინრული მხარდაჭერა, დახმარების გაწევა სხვადასხვა დანიშნულების ყალიბების შერჩევაში;

• სათადარიგო ელემენტების (აქსესუარების) მიწოდება;

ჩვენს კომპანიაში შეძენილი სამშენებლო ყალიბები ზომიერი ფასის და მაღალი ხარისხის საუკეთესო შეხამებაა.