მთავარი

პუნდა ვარიო K

PDFPrint

პუნდა ვარიო K – წარმოადგენს კოჭურ-რიგელოვან სისტემას კოლონებისთვის. ეს არის უნივერსალური გადაწყვეტის შესაძლებლობა კოლონებისთვის, პილონებისთვის და სხვა გეომეტრიული კვეთის ფორმის მქონე საყრდენებისთვის.