მთავარი

პუნდა ვარიო

PDFPrint

  პუნდა ვარიო - უნივერსალური კოჭურ-რიგელოვანი სამშენებლო ყალიბი კედლებისთვის გამოიყენება საცხოვრებელ და საწარმოო ობიექტებზე, ხიდის ბურჯებისთვის და საყრდენი კედლებისათვის. აღნიშნული სამშენებლო ყალიბი არის მოქნილი, ეკონომიურად მომგებიანი გადაწყვეტა ნებისმიერი ფორმის კედლისა და სხვა კონსტრუქციებისთვის.

  ბეტონის ნარევის მაქსიმალური დასაშვები წნევაა 60 კნ/მ2. ელემენტების კონსტრუქცია მარტივია, რაც იძლევა საშუალებას ავაწყოთ პრაქტიკულად ნებისმიერი ფარი უშუალოდ სამშენებლო მოედანზე.