მთავარი

კრამოს ალ

PDFPrint
DSC_0475

კრამოს–ალი ალუმინის უნივერსალური მსხვილფაროვანი საყალიბე სისტემაა. მიუხედავად ყალიბის შედარებით მცირე წონისა ( 30-40 კგ/მ2) ბეტონის ნარევის მაქსიმალური დასაშვები ჰიდროსტატიკური წნევა 80 კნ/მ2.  ფარის კარკასი გათვლილია დაახლოებით 400 ციკლისთვის. 

    ფარების ზომებია: სიმაღლე 0,6 – 3,3მ,  სიგანე 0,3 - 1,2მ.

ყალიბების მონტაჟის სიმარტივე და აწყობილი მსხვილგაბარიტიანი კედლების პანელების გადაადგილების შესაძლებლობა უზრუნველყოფს სამშენებლო სამუშაოების წარმოების მაღალ სიჩქარეს. ხშირ შემთხვევაში ყალიბების მონტაჟი შესაძლებელია განხორციელდეს ამწე საშუალებებების გარეშე.